Phụ tùng máy vặn / đóng nắp tự động

Mã SPPT01
Giá:Liên hệ

- Giày Piston: 9

- Khối xi lanh: 1

- Tấm giữ: 1

- Hướng dẫn bóng: 1

- Van tấm rh: 1

- Tấm van LH: 1

- Nhấn ghim: 3

- Mùa xuân cuộn dây: 1

- Tấm giày: 1

 

Trở lại

Sản phẩm liên quan