CÔNG TY TNHH SX TM CÔNG NGHỆ QUANG TRUNG

1. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: sản xuất máy công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở).

2. Gia công cơ khí; sử lí và tráng phủ kim loại
Chi tiết: gia công cơ khí không hoạt động tại trụ sở.

3. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: sửa chữa máy móc thiết bị công nghiệp (trừ tái chế, phế thải, gia công cơ khí và xi mạ điện tại trụ sở)

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc thiết bị khác chưa được phân vào đâu sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác;
Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp